Barn blev bidt af hund

Vi blev kontaktet af en far, hvis lille barn var blevet angrebet og bidt flere gange på overkroppen og i benet af en hund.

Barn blev bidt af hund

Efter hændelsen måtte barnet indlægges på sygehuset og opereres.

Skader forvoldt af uforsikrede hunde
Ejeren af hunden havde ikke tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring på hunden, og barnets forældre ønskede hjælp til at undersøge muligheden for at få dækket barnets behandlingsudgifter mv.

Da der var tale om en skade forvoldt af en uforsikret hund, skulle der rettes henvendelse til Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af lovpligtig ansvarsforsikring af hunde (FAH).

FAH betalte erstatning og godtgørelse
Vi anmeldte derfor sagen til FAH, som anerkendte skaden og betalte erstatning for afholdte behandlingsudgifter samt svie og smertegodtgørelse i forbindelse med barnets indlæggelse og efterfølgende fravær fra børnehaven.

Ca. 1½ år efter ulykken vurderede FAH, at drengen ikke havde pådraget sig et varigt mén på mindst 5 %, og selskabet ville derfor ikke betale yderligere erstatning.

Indbringelse af sagen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring gav 250.000,00 kr.
Vi fik dog selskabet til at betale for en vejledende udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvorefter der blev indhentet dokumentation for generne, bl.a. fotos fra en professionel fotograf. På den baggrund vurderede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, at drengens varige mén i form af ar og psykiske gener (angst) svarede til en méngrad på 5 %.

FAH accepterede herefter at betale erstatning i overensstemmelse med vurderingen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvorved der både tilkom drengen méngodtgørelse og erhvervsevnetabserstatning, i alt en skattefri erstatning på 250.000,00 kr.

Særlige regler for børn og unge
For børn og unge under 15 år er der i Erstatningsansvarsloven fastsat nogle særlige regler, som giver ret til erstatning for tab af erhvervsevne, når “blot” der fastsættes et varigt mén på 5 %. Dette sker uden at der tages særskilt stilling til, om ulykken konkret har påvirket erhvervsevnen.

FAH har efterfølgende rettet kravet for den udbetalte erstatning og godtgørelse mod hundens ejer, som ifølge Hundeloven er forpligtet til at tegne en ansvarsforsikring på hunden.