Er du godt nok sikret ved soloulykker i trafikken?

Er du en af de bilister, som ikke er godt nok sikret ved soloulykker?
Mange bilister tror, at de ved soloulykker har samme muligheder for at få erstatning, som ved ulykker hvor andre biler er involveret.

Hvad er en soloulykke?
En soloulykke er en ulykke, hvor der ikke er andre involveret, f.eks. en glatføreulykke. Her er der ikke en ansvarlig modpart. Ved soloulykker kan bilens fører normalt ikke få erstatning for personskade fra ansvarsforsikringen. Det kan passagererne derimod.

I praksis betyder det, at føreren af bilen ofte ikke kan få erstatning.

Mulighed for erstatning til føreren af bilen
Har man derimod – i tillæg til sin bilansvarsforsikring – tegnet en førerforsikring med dækning i henhold til Erstatningsansvarsloven, vil man også have mulighed for at få bl.a. svie og smertegodtgørelse, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, méngodtgørelse og erhvervsevnetabserstatning.

Vi oplever, at mange personer slet ikke er klar over, at man ikke kan få erstatning for f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, hvis man som fører af en bil har været ude for en soloulykke. Det kan have særdeles store økonomiske konsekvenser for de skadelidte, som i en længere periode ikke kan passe et arbejde og derfor har et stort løntab.

Overvej, om du har behov for en tillægsforsikring til bilforsikringen
Særligt personer på arbejdsmarkedet bør derfor overveje, om der som tillæg til ansvarsforsikringen skal tegnes en førerforsikring med dækning iht. Erstatningsansvarsloven. Mange forsikringsselskaber tilbyder en sådan dækning som et tilvalg til bilansvarsforsikringen.

Vær dog opmærksom på at nogle førerforsikringer alene dækker det varige mén, ligesom en ulykkesforsikring, men altså ikke midlertidigt eller varigt indtægtstab.