Erstatning hævet med 60 % efter bistand fra erstatningsadvokat ved ErstatningPlus Erstatningsadvokater

Efter en fritidsulykke, hvor en ung mand kom til skade med det ene knæ og sin nakke, blev der udarbejdet en speciallægeerklæring af en speciallæge valgt af ulykkesforsikringen.

soccer-1457988_1280-1200x630

På baggrund af speciallægeerklæringen vurderede ulykkesforsikringen, at den unge mand ikke havde pådraget sig et varigt mén på mindst 5 %, og selskabet afviste derfor helt at udbetale erstatning.

Skadelidte fik méngraden hævet fra 0 til 5 %
Skadelidte var ikke tilfreds med denne vurdering, og han kontaktede derfor selv forsikringsselskabet med nogle bemærkninger, da han mente, at der var mangler i speciallægeerklæringen. På baggrund af hans bemærkninger hævede ulykkesforsikringen méngraden til 5 % og udbetalte erstatning.

Da han fortsat var usikker på, om selskabets ménvurdering var korrekt, kontaktede han ErstatningPlus Erstatningsadvokater for en gratis vurdering af sagen. Vi vurderede, at méngraden fortsat var fastsat for lavt, og at der var en mulighed for, at vi kunne få hævet méngraden en smule.

Ingen erstatning – ingen regning!
Vi aftalte med skadelidte, at vi ville gøre et forsøg på at få hævet méngraden, og at det ikke ville koste ham noget, hvis ikke vores bistand bevirkede udbetaling af yderligere erstatning.

Vi indhentede herefter supplerende lægeligt materiale fra både hans egen læge og fysioterapeut for yderligere dokumentation af de varige gener efter ulykken.

På baggrund af skadelidtes egne oplysninger og det samlede lægelige materiale, som understøttede skadelidtes oplysninger, udarbejdede vi partsindlæg til ulykkesforsikringen, hvori vi anførte, hvorfor vi mente, at der var dokumentation for, at méngraden skulle fastsættes højere end 5 %. Samtidig bad vi selskabet om at foretage en ny vurdering af sagen.

Méngraden blev hævet yderligere fra 5 til 8 %
Efter kun ca. 3 uger vendte forsikringsselskabet tilbage og meddelte, at man havde genforelagt sagen med vores bemærkninger for selskabets interne lægekonsulent, som var enig i, at méngraden skulle hæves til 8 %. På den baggrund betalte selskabet yderligere invaliditetserstatning samt renter af den yderligere erstatning. Herefter kunne sagen afsluttes – hurtigt – med et tilfredsstillende resultat for den skadelidte.

Få altid en gratis gennemgang og vurdering af din erstatningssag, før du accepterer forsikringsselskabets vurdering.