Fem råd

Fem gode råd er med til at sikre, at du får den optimale erstatning, når du er kommet til skade

En Renault er kollideret frontalt mod et træ på Jagtvej i København.

1. Kontakt en læge hurtigt

Det er vigtigt at være opmærksom på, at alle symptomer bliver noteret i journalen umiddelbart efter ulykken – og løbende noteres i journalen i den efterfølgende periode. I stort set alle erstatningssager er der krav om lægelig dokumentation for symptomerne inden for ca. 72 timer efter ulykken – såkaldt dokumentation for strakssymptomer.

2. Anmeld skaden til alle relevante parter

Det er af stor betydning, at anmeldelserne udfyldes detaljeret og præcist. Det kan være afgørende for, om skaden dækkes helt eller delvist af et forsikringsselskab.

3. Få indflydelse på, hvilken speciallæge der skal undersøge dig

Speciallægeerklæringen tillægges ofte meget stor betydning ved fastsættelsen af det varige mén efter en ulykke. Det er derfor vigtigt, at erklæringen udarbejdes af en objektiv og grundig speciallæge.

4. Få din sag vurderet af en advokat med speciale i personskadeerstatning

Det koster dig ikke noget at få en vurdering af sagen hos ErstatningPlus Erstatningsadvokater. Hvis vi ikke kan hjælpe dig, siger vi det. Hvis vi ikke opnår erstatning, skal du, medmindre andet er særskilt aftalt, ikke betale for vores bistand.

5. Vær opmærksom på at mange erstatningskrav forældes tre år efter skadesdatoen

Mange skadelidte mister muligheden for at få erstatning helt eller delvist på grund af de relativt korte forældelsesfrister. Fristerne gælder også, selvom kravet endnu ikke kan gøres op, f.eks. fordi din arbejdsevne endnu ikke er afklaret.

Der findes flere undtagelser til udgangspunktet om den 3-årige forældelsesfrist, men vi anbefaler altid, at du sikrer dig, at din erstatningssag ikke er i risiko for snart at forældes. Sørg for at du har skriftlig dokumentation fra forsikringsselskabet herpå, hvis din skade er mere end et par år gammel.