Hvorfor advokat

Højt specialiserede erstatningsadvokater med mange års erfaring

ErstatningPlus Erstatningsadvokater bistår altid kun de skadelidte.

 

Sagen afsluttes hurtigere med ErstatningPlus Erstatningsadvokater
Et stort problem i mange erstatningssager er det meget langvarige forløb og den meget lange sagsbehandlingstid ved forsikringsselskaberne.

Her kan erstatningsadvokaterne ved ErstatningPlus hjælpe med at sikre, at sagen afsluttes så hurtigt som overhovedet muligt.

Risikoen ved ikke at have advokatbistand
I sager, hvor skadelidte ikke har advokatbistand, er det ofte forsikringsselskabet, som vælger den speciallæge, der skal udarbejde erklæring i forbindelse med vurderingen af de varige følger efter en ulykke.

Det er også forsikringsselskabet, der fastsætter méngraden og dermed erstatningens størrelse.

Ofte foretager forsikringsselskaberne deres egen vurdering af méngraden. Selskabet udbetaler erstatningsbeløbet samtidig med, at de meddeler den skadelidte, at sagen nu er afsluttet.

Mange skadelidte ved ikke, at der kan være mulighed for at gå videre med erstatningssagen, selvom selskabet har meddelt, at sagen betragtes som afsluttes.

Her er det meget vigtigt, at du ikke forholder dig passivt i længere tid, hvis du ikke er tilfreds med selskabets vurdering af din erstatningssag.

Folk går for sent til en advokat
Vi kan se på de flere tusinde sager, som vi gennem årene har vurderet og behandlet, at de skadelidte desværre ofte får fastsat deres erstatninger for lavt.

Rigtig mange skadelidte kontakter aldrig – eller først for sent – en erstatningsadvokat for at få vurderet sagen og den udbetalte erstatning.

Vi anbefaler altid, at du i forbindelse med din erstatningssag får en gratis vurdering fra en advokat, som er specialist i erstatning for personskade.

Hvis vi vurderer, at vi ikke kan gøre en forskel i din sag, så siger vi det med det samme. Og det er gratis at spørge.

Ingen erstatning – ingen regning
Vi arbejder som udgangspunkt efter princippet om “ingen erstatning – ingen regning“, når vi tilbyder at bistå i en erstatningssag. Det betyder, at du ikke selv kommer til at betale advokatomkostninger, hvis ikke der kommer erstatning til udbetaling.

I mange sager – f.eks. ved trafikuheld – er der mulighed for at få dækket en del af advokathonoraret fra ansvarsforsikringsselskabet. Det kan du læse mere om her.