Om os

Mød personerne

Advokat og partner Lone Hougaard (L) lh@erstatningplus.dk Erstatningsadvokat

Advokat og partner
Lone Hougaard (L)
lh@erstatningplus.dk
Medlem af Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret under Danske Advokater

Advokat og partner Ditte Marie Coops dmc@erstatningplus.dk Erstatningsadvokat

Advokat og partner
Ditte Marie Coops
dmc@erstatningplus.dk
Medlem af Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret under Danske Advokater

Juridisk medarbejder cand. jur. Thomas S. Jensen tsj@erstatningplus.dk

Juridisk medarbejder, cand. jur.
Thomas S. Jensen
tsj@erstatningplus.dk

Advokatsekretær Marianne Jakobsen mj@erstatningplus.dk

Advokatsekretær
Marianne Jakobsen
mj@erstatningplus.dk

Bogholder Kate Stæhr Rasmussen

Bogholder
Kate Stæhr Rasmussen
.

Sagsbehandler Stud. jur. Maja Høffner

Sagsbehandler
Stud. jur.
Maja Høffner

Sagsbehandler Stud. jur. Peter Weng

Sagsbehandler
Stud. jur.
Peter Weng

Sagsbehandler Stud. jur. Pernille Skov Mejer

Sagsbehandler
Stud. jur.
Pernille Skov Mejer


Om os

ErstatningPlus Erstatningsadvokater er organiseret som et interessentskab (I/S) under CVR.nr. 35 61 75 23 og er etableret på adressen Søndergade 51, 8000 Århus C.

Tlf.nr. 87 47 87 47
sikkermail@erstatningplus.dk
Klientkonto: 7110 – 1842350

Advokaterne hos ErstatningPlus Erstatningsadvokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos ErstatningPlus Erstatningsadvokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af ErstatningPlus Erstatningsadvokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

ErstatningPlus Erstatningsadvokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos ErstatningPlus Erstatningsadvokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

En evt. klage over advokatens adfærd eller honorar kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.