Retssag gav erstatning fra ansvarsforsikring og ulykkesforsikring

En ung mand var udsat for en trafikulykke, hvor hans bil blev påkørt bagfra.

glass-breakage-286098_1280.1200x630

Efterfølgende afviste både skadevolders ansvarsforsikringsselskab og hans egen private ulykkesforsikringsselskab at udbetale erstatning, ligesom selskaberne afviste at betale for en speciallægeerklæring og en vejledende udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Dette på trods af lægelige akter som dokumenterede, at han havde fået varige skader som følge af trafikulykken.

Udtagelse af stævning og aftale om suspension af forældelse
Vi var ikke enige i forsikringsselskabernes vurdering, og vi udtog derfor stævning mod ansvarsforsikringsselskabet på vegne af den skadelidte. Samtidig indgik vi en aftale om suspension af forældelsesfristen med ulykkesforsikringsselskabet, så vi sikrede, at eventuelle krav ikke blev forældet overfor ulykkesforsikringsselskabet, mens retssagen verserede mod ansvarsforsikringsselskabet.

Retssagen gav pote
Under retssagen forelagde vi sagen for først Retslægerådet og derefter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som vurderede, at den skadelidte havde pådraget sig et varigt mén på 8 % som følge af trafikulykken.

Efter modtagelsen af udtalelsen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring blev der indgået et forlig med ansvarsforsikringsselskabet om udbetaling af godtgørelse for varigt mén til den skadelidte. Derudover udbetalte ulykkesforsikringsselskabet erstatning i henhold til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vurdering af det varige mén.

Gratis vurdering fra erstatningsadvokat
Som skadelidt er det vigtigt at du er opmærksom på muligheden for at få en gratis og uforpligtende vurdering af forsikringsselskabernes afgørelser. Som regel kan det betale sig at få en erstatningsadvokat til at vurdere, om der er grundlag for at gå videre med sagen.

Er du kommet til skade, og ønsker du en GRATIS vurdering af din erstatningssag, så er du velkommen til at kontakte ErstatningPlus Erstatningsadvokater enten på mail@erstatningplus.dk eller telefon 87 47 87 47. Du kan også benytte kontaktformularen på vores hjemmeside.