Skader forvoldt af hunde

Vi behandler i øjeblikket en erstatningssag vedr. en trafikulykke, som er forårsaget af, at en hund pludselig løb ud på vejen foran en bilist, hvorefter hunden forsvandt.

dog-823727_1280-1200x630

For at undgå at ramme hunden, foretog føreren af bilen pr. refleks en undvigemanøvre, hvilket bevirkede, at han kørte frontalt ind i en lygtepæl og kom til skade.

Da hverken hunden eller ejeren kunne opspores, anmeldte vi sagen til Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af lovpligtig ansvarsforsikring af hunde (FAH).

FAH anerkendte skaden og betalte foreløbig erstatning og godtgørelse til den skadelidte fører af bilen.

Beviskrav
For at man kan få erstatning fra FAH, når en skade er forvoldt af en hund, skal det sandsynliggøres, at den konkrete ulykke er sket på grund af en ukendt – eller uforsikret – hund.

I forbindelse med vurderingen af den konkrete sag, fik FAH kopi af både skadelidtes anmeldelse til sin egen ulykkesforsikring kort tid efter ulykken, sagens lægelige akter og en erklæring fra et vidne, som tilfældigvis overværede ulykken og hjalp skadelidte ud af bilen.

Da oplysningerne i akterne alle understøttede skadelidtes egne oplysninger om, at ulykken var forårsaget af en “ukendt” hund, anerkendte FAH, at skaden var dækket af selskabet.