Yderligere 45.000 kroner i erstatning

En mand var kommet til skade i fritiden ved en cykelulykke, hvilket havde medført en skulderskade samt et ar i ansigtet. Kort efter ulykken rettede manden henvendelse til ErstatningPlus Erstatningsadvokater og bad os bistå ham i sagen over for ulykkesforsikringsselskabet.

alone-62253_1280.1200x630

Efter at manden havde været til undersøgelse ved en speciallæge, som vi havde valgt i samarbejde med ulykkesforsikringsselskabet, fremkom selskabet med et erstatningstilbud.

Forsikringsselskab nægtede betaling af gebyr
Samtidig anførte selskabet, at hvis ikke erstatningstilbuddet blev accepteret, kunne sagen indbringes for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til vurdering af det varige mén – dog under forudsætning af at skadelidte selv betalte gebyret for indbringelse af sagen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (dengang ca. 6.000 kr.).

Indbragt for ankenævn
Vi vurderede, at erstatningstilbuddet var for lavt og foreslog derfor den tilskadekomne at indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring, som behandler klager fra private forbrugere om forsikrings- og pensionsforhold.

Klagegebyret til Ankenævnet for Forsikring er 200 kr., og gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klageren får medhold.

Selskabet skulle betale gebyret
Ankenævnet for Forsikring pålagde ulykkesforsikringsselskabet at sørge for at indbringe sagen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og at betale Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings gebyr for vurderingen.

Højere méngrad gav yderligere erstatning
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring gav os medhold i, at det varige mén skulle fastsættes højere i overensstemmelse med vores vurdering. Ulykkesforsikringsselskabet accepterede Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vurdering, hvilket betød, at manden fik yderligere 45.000 kr. udbetalt i skattefri invaliditetserstatning.

Desuden betalte ulykkesforsikringsselskabet en andel af mandens advokatomkostninger, selvom det er den klare hovedregel, at ulykkesforsikringsselskaber ikke betaler advokatomkostninger.

Herudover fik manden tilbagebetalt klagegebyret på 200 kr., idet vi havde fået medhold i klagen, ligesom han havde undgået at betale gebyret for indbringelse af sagen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Få altid en gratis vurdering af din erstatningssag
Få altid tjekket dit ulykkesforsikringsselskabs vurdering af sagen. Ind imellem kan det betale sig at indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring, inden sagen indbringes for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring for egen regning.Ingen erstatning – ingen regning

HAR DU FÅET DEN ERSTATNING, DU HAR KRAV PÅ? KONTAKT OS OG FÅ EN UMIDDELBAR GRATIS VURDERING

ErstatningPlus Erstatningsadvokater I/S
CVR: 35 61 75 23

sikkermail@erstatningplus.dk
Tlf: 87 47 87 47

Søndergade 51, 8000 Århus C
Nærmeste P: Sallings P-hus