Godtgørelse for svie og smerte skulle ikke fradrages i kontanthjælp

En kvinde var udsat for en trafikulykke med personskade til følge, da bilen, som hun var passager i, blev påkørt bagfra af en lastbil med høj fart.

clause-67399_1280.1200x630

Forsikringsselskabet for den skadevoldende billist anerkendte erstatningsansvaret for kvindens personskade og udbetalte bl.a. godtgørelse for svie og smerte op til lovens maksimum med 71.500 kr.

Kommunen ville nedsætte kontanthjælpen
Kvinden, der blev sygemeldt på grund af følgerne efter ulykken, fik under sygemeldingen udbetalt kontanthjælp af kommunen. Kommunen mente, at den udbetalte godtgørelse for svie og smerte skulle fradrages i hendes udbetalte kontanthjælp.

Ikke grundlag for at foretage fradrag i kontanthjælp
Vi rettede henvendelse til kommunen på vegne af kvinden og gjorde gældende, at godtgørelsen for svie og smerte ikke skulle fradrages i hendes kontanthjælp, da dette følger af reglerne i Lov om aktiv socialpolitik.  På baggrund af vores henvendelse ændrede kommunen holdning, og der blev derfor alligevel ikke foretaget fradrag i kvindens udbetalte kontanthjælp.

ErstatningPlus Erstatningsadvokater I/S hjælper dig med alle aspekter af din erstatningssag, såfremt du har været udsat for en ulykke med personskade til følge.

Hvis du ønsker en gratis vurdering af din sag, er du velkommen til at kontakte os på telefon 87 47 87 47 eller via mail: mail@erstatningplus.dk. Du kan også anvende vores spørgeskema på hjemmesiden.